Uw collectiviteitsverzekering bij Pantein Extra in 2020

Publicatiedatum: 12 november 2020

Nieuwe premies en Pantein Extra korting 2020 bij VGZ en CZ zijn bekend gemaakt lees verder om te zien wat dit voor u betekend. 


Op Prinsjesdag worden altijd een aantal belangrijke wijzigingen bekendgemaakt rond de Zorgverzekeringswet. Wat gebeurt er met het eigen risico? Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage? En het belangrijkst: wat betekent dat voor u.

 

Vanaf 1 januari ontvangen leden van Pantein Extra de volgende korting op hun verzekering bij VGZ:

  • 4% korting op de basisverzekering.
  • 12 % op de aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best (voorheen 10%)
  • Nieuw: 5% op de VGZ tandverzekering

 

De korting op de basisverzekering van CZ wordt in 2020:

  • 2,5%

 

De hoogte van de premies wordt uiterlijk 12 november bekend gemaakt. Heeft u al een zorgverzekering via Pantein Extra? Dan ontvangt u rond die tijd uw nieuwe polis voor 2020 op de deurmat.

 

Keuzehulp

Heeft u vragen of wilt advies bij het kiezen van de juiste verzekering voor u? Bel dan naar de zorgvraagbaak van Aon via 

088-810 8103 (normale gesprekskosten)

 

Aanvullende informatie veranderingen collectiviteitskortingen:

Eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico blijft ook in 2020 ongewijzigd. Gedurende deze kabinetsperiode, dus in principe tot en met 2021, is het verplichte eigen risico bevroren op 385 euro per jaar. Wel is het zo dat de zorgkosten nog ieder jaar stijgen. Deze stijging kan niet gecompenseerd worden met een stijging van het eigen risico. Daarom moet dit betaald worden uit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.

 

Stijging zorgpremie

Het ministerie van VWS verwacht dat de premie in 2020 met 37 euro op jaarbasis zal stijgen. Dit is dus iets meer dan 3 euro op maandbasis. Dat de premie stijgt is geen verrassing. Dit heeft te maken met de nog steeds stijgende zorgkosten en de lagere kredietwaardigheid van zorgverzekeraars. Maar een premiestijging van 37 euro per jaar is een stuk lager dan de inschatting die VWS vorig jaar maakte (76 euro per jaar).

 

In eerdere jaren kwam het vrijwel altijd voor dat de premiestijging achteraf meeviel, omdat de zorgkosten lager uitvielen dan tevoren werd verwacht. Of dat in 2020 ook het geval is, valt nog te bezien, zeker omdat de premiestijging laag lijkt te zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen.